Het is tijd om stil te staan bij hoe wij als mens tijdens ons leven worden beïnvloed. Een gegeven dat zonder enige twijfel een grote impact heeft op onze gezondheid en leven. Daarom is het van groot belang om bewust te worden, en te begrijpen hoe wijzelf en de wereld om ons heen functioneren, zodanig dat we onze aandacht kunnen gaan richten op wat echt telt.

Alles en iedereen bestaat uit energie en heeft een eigen trillingsveld en uitstraling, waardoor we onafscheidelijk verbonden zijn. Een verbinding die er voor zorgt dat die onzichtbare vibraties zowel goede als minder goede veranderingen in ons leven en lichaam teweeg brengen.

We zijn dus omgeven met een groot veld van bewustzijn, van al het leven op aarde en het universum, die deels uit menselijke invloeden en deels uit natuurlijke invloeden bestaat.

Het menselijk deel bestaat uit het volgende : het unieke trillingsveld van elk mens dat samengesteld is uit alle goede en minder goede gedachten, woorden, daden en gevoelens. Maar ook materie, die bedacht, ontwikkeld of bewerkt is door de mens, heeft een trillingsveld en bevat menselijke invloeden. Zo heeft dus de belevingsgeschiedenis van elk mens, gedurende het menselijk bestaan, gewoontes, geloofssystemen en materie gecreëerd waarmee wij op dit moment omringd worden.

Het overige deel bestaat uit de vibraties van dieren, planten, bomen, water,… Maar ook van rotsen, stenen, mineralen en kristallen, die, in tegenstelling van wat velen mogen denken, geen dode materie, maar organisch zijn. De aanwezigheid van de sterren, de zon, de maan, de planeten en het universum, alles vertegenwoordigt bewustzijn, en behoort tot dit veld en beïnvloedt ons leven.

Er is dus enerzijds de bewustwording van de invloeden van je omgeving en anderzijds de bewustwording van wie je bent.

De menselijke invloeden zijn voornamelijk de verdienste van het rationele brein, van waaruit de huidige samenleving is ontstaan. Doorheen de jaren zijn er in de westerse maatschappij politieke, economische, wetenschappelijke, schoolse, werk, gezondheids, enz. structuren opgebouwd, die samengesteld zijn voor een grote groep mensen. Iedereen volgt die leefsystemen door gewoonte en door wet, en probeert hier zo goed en zo kwaad als het gaat aan te voldoen. En daar gaat het mis… wegens gebrek aan individualiteit.

Tegelijkertijd is er een sfeer gecreëerd, waarin het geloof in de rationele intelligentie de bovenhand heeft gehaald, waardoor de wijsheid van onze intuïtie, gevoel, hart en lichaam is onderdrukt. Een mens is niet enkel rationeel, mens-zijn is een totale beleving en dat maakt juist een mens uniek. Geen aandacht geven aan individuele totaalbeleving zorgt voor onevenwicht en leven tegen onze natuur in. Door het contact met onszelf kwijt te zijn, ervaren we onbewust een gemis aan authenticiteit, en dat zorgt voor innerlijke angst.

Kijk maar naar de wereld rondom je heen, waar veel liefdeloosheid, respectloosheid, onverschilligheid, verdeeldheid, afhankelijkheid, beperking,… in aanwezig is. Dat is de uiting van verschillende vormen van angst die een verdraaide werkelijkheid heeft gecreëerd, een illusie. De maatschappij speelt in op de gemoedstoestand van de mens en creëert veiligheidsangst, gezondheidsangst, doodsangst,… en dat heeft impact op je lichaam en geest. Want wanneer ons lichaam en onze levensstijl niet strookt met onze essentie, onze ziel dan wordt onze natuurlijke levensstroming geblokkeerd waarvan heel veel aandoeningen het gevolg zijn.

Leven in een onnatuurlijke omgeving die in stand wordt gehouden door resonantie, verbinding (vanuit angst) en aantrekkingskracht, heeft dus direct en indirect een neerwaarts effect op je geluk en gezondheid. En dat terwijl ons leven en geluk valt of staat met onze gezondheid, en dan ook heel terecht met de grootste zorg en respect zou mogen worden behandeld.

Ondanks het ingebakken geloof dat wij als individu niet in staat zijn om ons eigen geluk en gezondheid te genereren, hebben we wel degelijk de mogelijkheid en de kracht in ons, om die vicieuze cirkel te doorbreken en eruit te stappen. Bewust zijn van je omgeving en je lichaam is de sleutel, gevolgd door keuze, focus en toewijding, dan stap je in je kracht, in de opwaartse spiraal. Tijd dus om het anders te zien en te doen, want het kan anders.

Ons lichaam zit zo genieus in elkaar. Het geeft een signaal wanneer er iets mis is, door pijn of door ziekte, en het werkt volgens een bepaald mechanisme. De totaliteit van de mens kan men onderverdelen in een fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch deel. Dat zijn vier verschillende delen, elk met een eigen functie, die een dynamisch geheel vormen. Onze gedachten, gevoelens en energie zijn automatische impulsen die door een nauwe samenhang elkaar beïnvloeden, waardoor we doen wat we doen en zijn wie we zijn, vanaf het moment dat we wakker worden tot we slapen.

Bij het opstaan, bij het ontbijt of bij het zien van het weer… maakt niet uit, de hele dag door hebben wij gedachten en gevoelens die ons gedrag, trilling en de staat van ons lichaam, van het moment bepalen. Wanneer we deze gang van zaken doorzien, dan kunnen we die dynamiek inzetten om daadwerkelijk goede veranderingen in ons lichaam en leven te verwezenlijken.

De dag van vandaag worden aandoeningen vooral éénzijdig gezien en behandeld, ofwel fysiek of psychisch. Op deze manier wordt het symptoom en niet de oorzaak aangepakt. Omdat een optimale gezondheid de optelsom is van een gezond fysiek, mentaal, emotioneel én energetisch deel, kan het één het ander niet uitsluiten.

Hetzelfde geldt voor preventie. Ook het immuunsysteem versterken gebeurt éénzijdig. Je kan enkel je immuunsysteem efficiënt versterken en een aandoening effectief behandelen wanneer alle vier de niveaus in acht worden genomen.

Het hedendaagse gezondheidsbeleid heeft een mentaliteit gecreëerd dat ons afhankelijk maakt van een zorgsysteem, dokters, instanties en geneesmiddelen. De weg naar genezing begint bij Zelfbewustzijn en Zelfkennis. Het maakt je zelfredzaam, geeft zelfvertrouwen en geloof in de kracht die in je schuilt, én in de Hogere kracht. Het maakt je soeverein. Waar wordt Zelfbewustzijn en Zelfkennis aangeleerd? Waar wordt het gestimuleerd? Vragen om eens bij stil te staan…

Geluk en gezondheid heeft ook alles met zelfliefde te maken. Onze mind heeft een richtinggevend vermogen maar geen inlevingsvermogen. Ons hart heeft beide en kan onze manier van denken, onze gevoelens, energie en ons hele lichaam, liefdevol leiden naar een betere levenskwaliteit. Mooier nog, je hart brengt je terug bij je innerlijk potentieel en je eigenheid.

Jijzelf en de natuur zijn het medicijn.

Het is dan ook evident dat wij als mens, als onderdeel van de natuur, enkel baat hebben bij natuurlijk herstel. Kiezen voor natuurlijk herstel vraagt sowieso aanpassingen, maar je verwerft een hogere levenskwaliteit. Het hoeft niet persé lastig of moeilijk te zijn, het is je benadering die telt. Kies je voor angst of kies je voor vertrouwen/Liefde? Je realiteit is het antwoord van je intentie en van wat je denkt, voelt en uitstraalt. Zo gebruik je de natuurwetten : resonantie, verbinding (vanuit het hart) en aantrekkingskracht, waarvoor ze bedoeld zijn!

Doorheen tijdsdruk, financiële zekerheid verwerven, het gebruik van chemische geneesmiddelen en producten, bewerkte voeding consumeren, enz. is de wijsheid en de kracht van de natuur ons ontgaan. De natuur voorziet de mens in tal van grondstoffen en mogelijkheden die een genezende werking hebben op alle vier de niveaus.

Ze helpt ons terug af te stemmen op onze essentie, met een groot aanbod aan neutraliserende en opbouwende stimulansen, waarvan er hier een aantal volgen :

Stenen en kristallen, essentiële oliën, bachbloesems,… elk op zich, bezitten ze een specifieke waarde, die jou zowel fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch kan ondersteunen.

Ook dieren, kijk maar wat een hartverwarmende resultaten ze verwezenlijken. Bij kinderen, ouderen, mensen met een beperking,… bij iedereen die het toelaat. Ze verzachten genezingsprocessen, stimuleren tot beweging, geleiden mensen met een beperking, waarschuwen bij epilepsieaanvallen of verlagen de bloeddruk waardoor de kans op een hartaanval vermindert,…

Door meer tijd in de natuur te verblijven, verstil je je gedachten, gevoelens en je lichaam, waardoor je intuïtie en gevoel duidelijker waarneembaar wordt.

Door pure voeding te consumeren, zoals groenten, fruit, noten, zaden,… allen hebben een specifieke voedingswaarde. Vermijd dus bewerkte voeding en geraffineerde producten want zo voorkom je o.a. de instandhouding van neerslachtige stemmingen en drink vooral veel zuiver water zodat de afvalstoffen uit je lichaam worden verwijderd.

Er is ook een groot gamma aan kruiden en planten met een geneeskundige werking. Ze helpen bij o.a. fysieke pijnen of gemoedstoestanden.

Maak gebruik van holistische en natuurlijke geneeswijzen, waarbij vanuit oude wijsheden en vanuit het hart voor de mens en natuur, genezing tot stand komt.

Weet dat de bewegende stand van de hemellichamen, zoals de zon, de maan, de planeten en de sterren een rechtstreekse invloed hebben op de aarde en de mens. Deze energietrilling zorgt ervoor dat er aandachtspunten in ons bewustzijn worden gebracht, om ermee te leren om gaan, om los te laten of om te stimuleren.

Je geneest jezelf op natuurlijke wijze.

Zodoende stelt de natuur en haar wetten, de mens dus in staat om in eigen geluk en gezondheid te voorzien. En de mens is daartoe in staat… Doorzie hoe het angstige, collectieve bewustzijnsveld jou beïnvloedt. Doorzie hoe het in stand wordt gehouden en hoe jij ook je eigen wereld van angstdenken, gevoelens en gedrag in stand houdt. Verandering begint bij jezelf. Gebruik daarom de invloeden van je omgeving om je eigen denken en voelen te reflecteren en weet dat je door de kracht van Liefde, intentie en focus een totaal andere realiteit kan verwezenlijken.

En je zal ervaren wat vitaliteit met je lichaam doet en wat echt geluk is.

Deze waarheid is ontstaan uit ervaringen in mijn eigen zoektocht naar mijn essentie. Er is mij wel eens gezegd, dat ik dan die ene ben die geluk heeft gehad. Begrijp mij niet verkeerd, ik prijs mij gelukkig, maar ik geloof niet dat het een realiteit is die enkel mij toevalt. Neen, het was een pad met hoogten en laagten dat mij leerde en nog steeds leert om te gaan met het leven op zich. Een pad met zogezegde ‘hindernissen’ zoals iedereen die heeft. Het grote verschil is, dat bij het begin van mijn bewustwordingsproces, mijn gezondheid en geluk vrij laag was, vergeleken bij wat ik nu ervaar. Ik stel vast wat die verworven vitaliteit met mijn lichaam doet, en hoe innerlijk geluk echt voelt, en hoe krachtig ik daardoor in het leven kom te staan. Dat maakt het voor mij heel duidelijk dat ik deze waarheid te delen heb met het rotsvaste geloof dat het anders kan en voor iedereen mogelijk is.

Hilde

Delen mag natuurlijk. Graag met bronvermelding : www.intoinnerbalance.be. Dank je.