Stel eens bij jezelf vast, hoe gelukkig je bent in deze wereld, in jouw leefwereld. Hoe je functioneert.

Wil je nog wel mee functioneren? Wil je oppervlakkigheid of wil je betekenis? Naar wat is die leegte in jou op zoek? En hoe vul je die leegte?

Is het niet vermoeiend om steeds buiten jezelf te zoeken?

Wij zijn allemaal, zonder één uitzondering, op zoek naar Liefde.

En die Liefde zoeken we vooral buiten onszelf. En dat is ok, want dit gebeurt door instinct en onwetendheid. Vanaf onze geboorte zijn we gewoontes van onze opvoeders en omgeving gaan aannemen. In het hier en nu zijn we gevormd door ervaringen, interacties met mensen en de maatschappij. Een vorm van indoctrinatie. Constante prikkels, die zowel duidelijk als subtiel zijn, worden via onze zintuigen, het zien, horen en voelen, onbewust opgepikt door onze totaliteit. Een beïnvloeding van ons denk- en spreekpatroon, onze gedragswijze en emoties, onze liefdes- en gelukstrilling.

Leven vanuit een plaats van angst, schuld, schaamte, verdriet, kwaadheid, onverschilligheid en macht is een lager bewustzijn. Dit ego bewustzijn houdt zich vooral bezig met materiële waarden en is een denk-, handel- en gevoelssysteem, dat pijn, beperking en verdeeldheid creëert.

Jammer genoeg, leeft het overgrote deel van de bevolking onbewust. Afhankelijk van mens tot mens, vertegenwoordigen de (ego)deelpersoonlijkheden het grootste gedeelte in het menselijk lichaam, en zijn zuiverheid in hart en ziel ondergeschikt. Het ego houdt krampachtig vast aan dit vernauwd bewustzijn, uit angst om zijn plaats te verliezen.

Vanuit het lager bewustzijn ben je heel ver van je ware zelf verwijderd. Bewustwording is een proces in Liefde naar Liefde voor jezelf, en de ander. Eenmaal vrij van emotionele, mentale, fysieke en energetische beperkingen, transformeert en evolueert de (ego)deelpersoonlijkheid tot een zuivere persoonlijkheid. Een zuivere persoonlijkheid die in gelijkwaardigheid en verbinding samenwerkt met het hart en de ziel.

Een vernauwd bewustzijn evolueert naar een verruimd bewustzijn, wat tal van opbouwende toekomstperspectieven creëert.

Dit bewustzijn, toont je het belang van Liefde, waardoor er meer bereidwilligheid voor verandering ontstaat. Leert je verantwoordelijkheid nemen en moedig zijn. Brengt je tot bij objectiviteit en neutraliteit. Leidt je naar aanvaarding voor wat is, waardoor tevredenheid, hoop en voldoening tot stand komen. Leert je geloof en vertrouwen opbouwen in jezelf, je gevoel en je hart, je gidsen en het Groter Geheel. Richt je focus op dankbaarheid, genieten en vergeven om meer betekenis, creativiteit, harmonie, vrede en vreugde te ervaren. Een proces van totale onthechting van aardse vormgeving, normen en waarden.

Het ‘zelf’ bewustzijn leert je Liefde voor jezelf, met respect voor de ander, om je naar een eenheidsbewustzijn te loodsen. In het eenheidsbewustzijn beleef je eerbied en onvoorwaardelijke Liefde voor Al wat is. Een niet te verwoorden, blijvende gelukzalige ‘staat van zijn’ die allesomvattend is. En, je leeft in totale onthechting van aardse zaken, integer en dienstbaar voor het Geheel.

Dit is hoe de reis van je leven kan zijn… De dynamiek van de egopersoonlijkheid naar een zuivere persoonlijkheid, kan je tot op een punt brengen, dat je het ego doorziet en je er niet meer wil in meegaan. Laat dit een loutering zijn, want ieder moment heb je de keuze en de vrije wil om te resetten. Richt je aandacht naar binnen, want VERANDERING BEGINT ECHT BIJ JEZELF.

Je bent niet van de ene dag op de andere dag van een vernauwd bewustzijn in een verruimd bewustzijn. Of van een verruimd bewustzijn in een eenheidsbewustzijn. Stap voor stap het oude achter je laten, van dualiteit naar non-dualiteit. Hiervoor wordt wil, inzet en doorzetting van je gevraagd. Telkens opnieuw overgaan tot actie, bij een volgende levensles. Door steeds meer Liefde te integreren, transformeer je jezelf. En je doet dit niet alleen. Een team van gidsen vergezelt je. Assistentie die steeds duidelijker en voelbaarder wordt naarmate je bewustzijn stijgt. Je wordt op wonderbaarlijke manieren geholpen, om dichter bij je ware zelf te komen.

Verandering begint met je innerlijke zelf te leren kennen. Bewust te worden van je hier en nu, door lichaamsgewaarzijn en zelfreflectie. Waarnemer worden van je denk- en spreekpatroon, je handelingen, de emoties die je voelt en je trillingsgraad van Liefde en geluk. Dat kan op verschillende manieren, door meditatie, yoga of Tai Chi. Het kan ook heel eenvoudig, door dagelijks een moment van gewoon ‘zijn’ in te plannen, waar je ook bent, in de natuur of terwijl je ergens wacht. Durf die leegte bewust op te zoeken. Focus op je ademhaling en breng die zo diep mogelijk in je bekken. Een oefening van verankering, in de kracht van je zijn, zodanig dat je minder vlug uit je lood geslagen wordt bij een volgende uitdaging.

Het zijn vooral de intentie en toewijding tot verandering, die bepalend zijn. De altijd aanwezige, universele wet van aantrekking, wat je “aandacht geeft groeit”, is heel belangrijk. Energie in beweging. Hoe zuiverder je intentie en toewijding, hoe meer je in de opwaartse spiraal zit.

Het transformatieproces bestaat uit genezen, ompolen naar een ongeconditioneerd bewustzijn en expansie. De fases genezen en ombuigen gebeuren vanaf eind 3e, en hoofdzakelijk in de 4e bewustzijnsdimensie. Terwijl, vanaf de 5e dimensie, groei kan gezien worden als het oogsten van de geleverde inspanningen, het meester zijn van de vaardigheden. Onze levenslessen bestaan uit dezelfde opbouw en kunnen elkaar overlappen, waarbij periodes van integratie voor evenwicht zorgen. Door de onderlinge verbondenheid van de 4 niveaus, kan een levensles enkel worden afgerond, wanneer in alle niveaus, de fases genezen, ombuigen en groei zijn voltooid.

Het genezen van innerlijke kwetsuren is van groot belang, want dit vormt een stevige basis van waaruit opbouw en groei kan ontstaan. Het is een fase, die heftig en moeilijk kan zijn, maar waar niemand onderuit kan. Gewoon jezelf de tijd gunnen, om je gevoelens en emoties, in mildheid waar te nemen, te erkennen, te onderzoeken, doorvoelen en doorleven.

De ontelbare gedachten die voor overprikkeling zorgen, mogen tot rust worden gebracht. Een brein in overdrive, maakt intuïtie ondergeschikt en tempert de schittering van het hart. Dit alles zet het lichaam onder spanning, waardoor pijnen en ziektes ontstaan. Rust inlassen wanneer nodig, pure voeding, de natuur intrekken, zijn enkele manieren van zelfzorg en zelfliefde. Want zelfzorg en zelfliefde zijn de sleutels naar innerlijk evenwicht.

Hilde