Er zijn heel wat mensen die zich zorgen maken om iets of om iemand. Het begint klein en onschuldig, en bij diegenen die er gevoelig voor zijn, blijft het niet bij één bezorgdheid, men valt van de ene in de andere. Zonder het te weten, stapelt er zich intussen binnenin een ongezonde last op, die uitgroeit tot fysieke klachten. Het is in feite een valkuil, met grote gevolgen voor diegene die zorgen heeft, maar ook voor de mensen die erbij betrokken zijn.

Het is boeiend, om enerzijds de dynamiek van zorgen en bezorgdheid te gaan doorzien, en om anderzijds de werkelijke impact ervan te begrijpen, zodat we toch eens 2 maal gaan nadenken, als er zich iets aanbiedt in ons leven die een potentiële bezorgdheid kan teweegbrengen, vooraleer we er in mee gaan.

We hebben de neiging om zorgen te vergelijken of te veralgemenen, maar dat kan niet, omdat ze gelinkt zijn aan een individu met unieke situaties en ervaringen. Daarentegen is de oplossingsgerichte benadering en het positieve effect ervan, voor iedereen van toepassing en voor iedereen haalbaar om aan te gaan.

Tijdens ons leven komen we, bewust en onbewust, in beide posities te staan, vandaar dat het nuttig is om ons in beide perspectieven in te leven, want dat brengt ons bij de juiste perceptie, waarnemen  vanuit mededogen. Het brengt ons het vermogen om liefdevol en neutraal te aanschouwen, van wat er zowel bij onszelf als bij anderen, aanwezig is.

Vanuit het standpunt, van niet beseffen wat het veroorzaakt, en vinden dat zorgen hebben bij het leven hoort, gaat men soms ongevraagd gaan helpen, of goedbedoelde raad geven. We zijn in dat standpunt verzeild geraakt, omdat we aangeleerd hebben om vanuit een eenzijdig en fysiek perspectief te kijken en te handelen, geen rekening houdend met ons energetisch deel, waardoor we een tunnelvisie hebben ontwikkeld.

Uit het woord ‘bezorgdheid’, kan je al afleiden wat het teweegbrengt: het bezorgen van zorgen. Het betreft een gever en een ontvanger. De zorgen van de gever zijn weliswaar ontstaan door situaties en anderen, toch ligt er een verantwoordelijkheid bij diegene die ze heeft, en doorgeeft. Want ze gaan opnieuw een eigen leven leiden bij de ontvanger, waardoor een degressief rimpeleffect ontstaat. Als de gever zijn zorgen voor eigen rekening neemt en zich ervan bevrijd, wordt niet alleen dit negatieve beïnvloedingspatroon doorbroken, maar volgt er ook nog een mooi geschenk, er worden geen soortgelijke situaties meer aangetrokken.

Omdat ik me ook ooit, onbewust zorgen heb gemaakt over dingen en over mijn geliefden, en heb gehandeld vanuit de ‘beste bedoelingen’, begrijp ik maar al te goed het standpunt van de gever. Jaren terug heb ik de kans gegrepen om de richting naar binnen te maken, en zo heb ik mezelf bevrijd van mijn eigen lasten, waardoor ik nu van meer waarde ben voor mijn geliefden, dan voordien.

Door deze voor en na beleving, ervaar ik in levende lijve, welk effect dat op mijn geluk en gezondheid heeft, en neem ik ook de mooie impact ervan, bij anderen waar. Bovendien verwierf ik geloof en vertrouwen in mijn kracht, in de kracht van de ander, en in de schoonheid van het leven.

Als hooggevoelig mens stond ik ook ooit aan de andere kant, en voelde ik veel aan wat ik niet kon thuiswijzen. Ik weet precies hoe verwarrend het kan zijn, om overladen te worden met gevoelens, gedachten en de energie van anderen, en hoe geremd ik me voelde in mijn bewegingsvrijheid. Het was een uitdaging, om op een mooie manier voor mezelf en de ander, alle externe beïnvloeding van me af te schudden en mijn eigen weg te vinden.

Voor mij is er maar één conclusie, en dat is, dat we anderen niet mogen belasten met onze zorgen, we kunnen hun dit absoluut niet aan doen, het is onze verantwoordelijkheid. We kunnen ook nooit denken te weten wat anderen nodig hebben, dat is hun verantwoordelijkheid, die ze zelf mogen opnemen, op hun tijd en op hun manier.

Door beide posities te hebben doorleefd, heb ik de dynamiek ervan doorzien en doorbroken, en dat geeft mij de mogelijkheid om vanuit een helder perspectief, inzichten aan te bieden aan beide partijen.

Wat we aan het doen zijn, weliswaar onbewust en onopzettelijk, mag doorzien worden, want dat is de enige manier om verandering te verwezenlijken. We willen allemaal gelukkig en gezond zijn, en leven in een liefdevolle wereld, maar als we nietsvermoedend verder leven zoals we nu leven, houden we zelf die ideale wereld tegen.

Wij zijn energetische wezens in een fysiek lichaam, waarvan onze energie is samengesteld door de energiefrequentie van onze gedachten en gevoelens. Alleen, is onze energie in de loop der jaren, bezoedeld geraakt met angst, want bij onze geboorte was ze pure Liefde. In een oneindig groot elektromagnetisch veld, zijn die energiedeeltjes met hun unieke dichtheid, voortdurend in beweging. Ze worden uitgewisseld, zoals nu tussen jou en mij, en met alles en iedereen, totdat er evenwicht is, totdat alle angst, Liefde is.

Mocht iedereen energie ‘zien’, dan zouden we zien hoe we onszelf en anderen aan het belagen zijn, we zouden letterlijk een bezwarende massa zien in ons lichaam en zien binnendringen in het lichaam van de ander, en alle anderen.

In de volksmond wordt iemand helpen of advies geven vanuit bezorgdheid, al gauw vergoelijkt. Maar onder het mom van ‘het is met de beste bedoelingen’, strooit de mens zand in eigen ogen, waardoor beide partijen nog dieper wegzakken in ontkenning of bevestiging van achterliggende emoties en overtuigingen. Het is een afleidingsmanoeuvre, om iedereen weg te houden van Zichzelf, zodat we ons zouden blijven gedragen op dezelfde manier, ons naar anderen toe richten, zodat we opnieuw schuld, schaamte, spijt, verwachting en oordeel zouden creëren en er in blijven hangen.

Eén grote illusie, dat versterkt wordt door in te werken op het gemoed van mensen. Er is voor iedereen maar één legitieme plaats om aanwezig te Zijn, en dat is bij Zichzelf. We mogen ons Zelf terug vinden, door dat grote energetische veld te filteren op gedachten en gevoelens. Door gevoelens van ons Zelf of anderen te leren onderscheiden, en wat van anderen is, bij anderen te laten. De lessen te leren uit de eigen gevoelens en ze te genezen met de nodige Zelfliefde. Door denkpistes af te toetsen of ze al dan niet dienen voor de groei van onze ziel.

Het is een cyclus, waarin de gever van de zorgen, ooit de ontvanger was van een vorm van bezorgdheid. Achter de zorgen en de bezorgdheid van de gever, kan bijvoorbeeld, onzekerheid, verlatingsangst, perfectionisme, plichtsbewustzijn,… schuil gaan, waardoor hij of zij please gedrag of apathie heeft ontwikkeld.

Door de interactie, gaat de ontvanger zich onbewust identificeren met het gevoel of de denkwijze dat binnen komt. Dat wil zeggen, dat de gewaarwordingen een nieuw leven gaan leiden, want de ontvanger maakt een eigen interpretatie vanuit zijn eerdere ervaringen, associaties en trauma’s, met als resultaat bijvoorbeeld, onzekerheid, perfectionisme, verlatingsangst,… of het tegenovergestelde, overmoedig zijn, slordigheid, bindingsangst, weerstand,..  en die worden opnieuw doorgegeven.

Deze dynamiek maakt beide partijen duidelijk, dat wat er rondom ons aanwezig is, het gevolg is van wat er zich innerlijk afspeelt. Dus, willen we onze omgeving ten goede zien veranderen, dan mag elkeen eerst verandering aanbrengen in zichzelf.

Door vanuit de ‘ik ben’ positie te gaan leven. Door te leven wie je bent in het huidige moment, en herkenning en gehoor te geven aan wat je voelt, denkt, nodig hebt, wat je grens en je zielswaarde is, en dit op een liefdevolle manier te leren benoemen, zonder de achterliggende energie of emotie bij de ander te deponeren. Een groeiproces waarin zelfreflectie en Zelfliefde centraal mogen staan. Je zal zien, wanneer je houding en je energie verschuiven, veranderen je omgeving en je omstandigheden. Begin jezelf te waarderen voor wie je bent, en je zal waardering van anderen krijgen. Liefde is de meest krachtige energietrilling om te genezen en te transformeren van wat ons dwars zit en ons remt.

Op deze manier ontwikkelen beiden een innerlijk draagvlak van onschatbare waarde. Elkeen staat stevig op zijn plaats, en er is geen verlies meer van energie maar opbouw van kracht. In gelijkwaardigheid, en vanuit vrijheid en verbinding staan beiden naast elkaar, en als beiden vanuit deze positie communiceren, ontstaat er een gegeven wat geen van beiden had kunnen bedenken.

De gever zal vanuit zijn/haar opgebouwde draagkracht, bijvoorbeeld stabiliteit en veiligheid uitstralen, wat de ander dan kan aanzetten tot verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen hebben in zichzelf. Of er wordt gemotiveerd en geïnspireerd zonder verwachtingen, waardoor de ander vrijheid in creativiteit en spontaniteit ervaart.

Als gever zal jij vanuit zuivere Liefde, helder ‘zien en weten’ tot wat de ander in staat is. Je zal een potentieel herkennen bij de ander, die je intussen bij jezelf herkent en je zal dat aanraken bij de ander. De ander zal jouw Liefde helder ‘aanvoelen’ en zal in alle vrijheid de weergave van zijn/haar authenticiteit creëren.

Voor jij, die je zorgen maakt, kijk eens wat er zich daarachter schuil houdt. Jij mag jezelf heel veel Liefde geven, want het is ook jou overkomen, je stond ooit in de positie van de ontvanger van zorgen, je bevond je ooit op drijfzand, waardoor je je eigenheid niet hebt kunnen ontplooien. Jij mag nu je denk- en gedragspatronen doorzien, en enkele kwetsuren genezen. Weet dat jij, op ieder moment gehandeld hebt, volgens de beste mogelijkheden die jij ter beschikking had, om te leren wat je mocht leren. Schuld, schaamte, spijt en enig ander oordeel, zijn niet aan de orde. Je hebt de kans om je los te maken van je zorgen, en om wat was, om te buigen, neem ze, want het loont.

Voor jij, die overladen wordt met goedbedoelde, ongewilde en ongevraagde hulp en/of advies, wat kan jij je verward en geremd voelen. Geef jezelf maar de toestemming om jezelf te ontplooien en jezelf te zijn, want je bent zo goed zoals je bent. Leer de taal van je lichaam begrijpen, en ontwikkel je onderscheidingsvermogen bij alles wat je hoort en voelt van anderen. Niet alles wat je voelt of denkt heeft betrekking op wie jij bent, dat mag jij filteren. Jij mag je eigenheid in de wereld zetten, door te experimenteren en te beleven. Keuzes maken is soms vallen, opstaan en doorgaan, zo groei jij, en weet dat je meer veerkracht in je hebt, dan je denkt. Geniet van je verworven vrijheid.

Hilde

Heb jij ondersteuning nodig, dan help ik je graag.

Delen mag natuurlijk. Onveranderd en graag met bronvermelding : www.intoinnerbalance.be. Dank je.