We weten allemaal, dat de stappen die we zetten in het leven onze toekomst bepalen. We verkennen onze opties, maken een keuze, nemen een beslissing, en leven er naar.

Vooral als het over onze gezondheid gaat, is het belangrijk om de juiste keuze van benadering en van behandeling te maken, want tenslotte bepaalt het de kwaliteit van ons verdere leven.

Allereerst zijn er de opties… Maar wat als niet al de opties gekend zijn, en wat als de opties die door onze mind of die door de mind van anderen gecreëerd zijn, ons op het verkeerde spoor zetten…

Om ze allemaal te kennen, dienen we connectie te maken met ons volledige lichaam, ons hart, innerlijk weten en gevoel, want alleen daar is onze unieke waarheid en wat het beste voor ons is, te vinden. Hoe sterker we de verbinding kunnen maken met ons oorspronkelijk bewustzijn, hoe meer we onze waarheid zullen belichamen en hoe beter de outcome zal zijn.

Voel eens in, bij wat de gedachte aan een aandoening of een ziekte bij je teweeg brengt, hoe benauwd het je maakt.

Bij beslissingen gemaakt uit het hoofd, is er weinig innerlijke connectie en voelt het lichaam als vanzelfsprekend angst. Dat komt omdat er iets niet klopt, een deel van ons bewustzijn krijgt geen inspraak en het zit in onze natuur om in harmonie te willen leven, doen we dat niet, dan ontstaat er onbewust frictie en onbalans.

We hebben niet echt leren authentiek communiceren en leven, en we waren niet altijd even trouw aan onszelf, dat heeft ons heel wat pijnlijke emoties bezorgd, die zich hebben opgeslagen in het celgeheugen van het lichaam.

Dit is het ontstaan van zo goed als alle aandoeningen en ziektes, en dat is wat het natuurlijk genezingsproces inhoudt. In het hier en nu, maar toch de terugkeer maken, om alle overgenomen overtuigingen die ons beperken te doorzien en het bijhorende emotionele leed te genezen.

De mind heeft geneeskunde intussen heel complex gemaakt, de kennis is niet voor iedereen toegankelijk,… zodanig dat er een angstige en neerwaartse energiestroming is ontstaan. Tot zover, dat er bij heel veel mensen, een soort van valse berusting is ontstaan, dat we te beperkt zijn om er iets van te maken, het ontbreekt aan geloof en vertrouwen in het Zelf, waardoor men eigenlijk zelf onbewust zijn eigen levenseinde ensceneert.

Vanuit de verbinding met het lichaam, het hart en de ziel, naar het genezingsproces kijken, creëert openheid tot ondenkbare mogelijkheden. Eenvoud, natuur(lijk) en liefde, zijn de grootste troef, want er is directe aansluiting tot de menselijke natuur, en dat heeft een positieve energiestroming tot gevolg.

Het leven is zoveel meer dan wat we ervaren wat het is en een mens is veel meer dan we denken te zijn, wij zijn bewustzijn in een lichaam, en wanneer we dit perspectief innemen, zien we een aandoening of ziekte als groeikans. Zonder te minimaliseren, maar vaststellend en met een productief gerichte aanpak. Waar vooral de erkenning van de mens als energetisch wezen, en het daar op inspelen, de doorslaggevende factor in de ommekeer is.

Het is dus niet nodig om lang stil te staan bij labels of diagnoses, want dat heeft alleen maar minder goede consequenties. Daarom wil ik mijn proces als voorbeeld nemen, want mijn groei in bewustzijn is intussen gelijk aan gezonder en gelukkiger in het leven staan. Dat zie ik nu alleen maar bevestigd in mijn praktijk, waar ik aandoeningen én fysieke klachten zie genezen.

We zijn allemaal uniek, hebben allemaal een eigen levensverhaal met eigen ervaringen, toch kunnen we veel van onszelf in de verhalen van anderen herkennen, met als bedoeling om mekaar te inspireren en te bekrachtigen. Altijd indachtig, dat iedereen zijn/haar onderscheidingsvermogen inzet en meeneemt wat resoneert.

Ik was een heel angstig kind, en wat ik me nog herinner is, dat ik de wereld en de mensen rondom mij complex vond, hoogstwaarschijnlijk versterkte het één het ander. Bij een aantal mensen vond ik veiligheid en rust, maar nog het liefst van al trok ik me terug in mijn eigen veilige innerlijke wereld.

Angst was de rode draad , waardoor ik met weinig zelfvertrouwen en eigenwaarde in het leven stond, tot dat ik op een gegeven moment ging overcompenseren en ik perfectionisme ontwikkelde en ik stemmingswisselingen had.

Op mijn 39ste ging het licht uit, ik was van een sluimerende burn-out in een depressie en een angstpsychose terechtgekomen.

Tijdens mijn herstel, werd ik me bewust van mijn fijngevoeligheid, waardoor de puzzelstukken in mekaar begonnen passen en bij een psycholoog werd borderline en een autismespectrumstoornis  vastgesteld.

Mijn herstel duurde jaren, het was een weg met hoogtes en laagtes vooraleer ik waarheidsgetrouw in het leven kon staan. Ik ben niet meegegaan in het verhaal van borderline en ASS, en ik heb vermoed ik, een maand antidepressiva en slaappillen geslikt, en ben ermee opgehouden omdat het niet ok voelde. Mijn hooggevoeligheid wat eerder een last was, werd een kracht.

Door het genezen van pijnlijke stukken, en vooral door de aanvaarding van wat IS, en van wie IK BEN, is er zo goed als geen sprake meer van weinig zelfvertrouwen, perfectionisme, stemmingswisselingen/borderline/bipolaire-stoornis, een burn-out, een depressie, een angstpsychose of ASS. Wanneer er eens onbalans is, dan weet ik waar ik te rade ga, eerst bij mezelf en indien nodig schakel ik (holistische) hulp in.

Meditatie, reiki, vele uren in de natuur, een holistische opleiding, en alle mensen rondom me, hebben me gesterkt in mijn proces, ze waren de spiegel om mezelf Lief te hebben, en hebben me bewuster doen leven, krachtiger, gezonder en gelukkiger. Waarvoor ik alleen maar dankbaarheid voel.

Het startte voor mij als een geheel onbewust avontuur, waarin ik me liet meedrijven, steeds bewuster wordend en er nu de vruchten van pluk.

Maar het kan ook helemaal anders verkeren, wanneer mensen meestappen in het verhaal van de mind. Ik zie rondom mij en in de maatschappij hoe (ongezonde) beïnvloeding van buitenaf en gemis aan Zelfkennis, het kostbare leven van mensen op het verkeerde spoor zet.

Mensen blijven soms jarenlang in een bepaalde behandeling, of veranderen van behandeling naar behandeling, met nog meer fysieke ongemakken en gemoedstoestanden tot gevolg, terwijl er voor heel veel aandoeningen en ziektes, holistische/natuurlijke geneesmethoden met een hogere  energietrilling zijn, met een menswaardiger resultaat.

Het leven is een groeiproces voor onze ziel, en tevens een genezingsproces, waar aandoeningen of ziektes aan zijn gekoppeld, als een richtingaanwijzer naar onze kern. De opties zijn nu gekend, en je bent op de hoogte van wat natuurlijke genezing en een natuurlijke levenswijze kan verwezenlijken. Keer naar binnen en wanneer je gedachten stil worden, voel je lichaam, luister naar die stille stem van je hart en je ziel, en je zal weten wat je nodig hebt en wat goed voor je is.

Hilde

Heb je ondersteuning nodig dan help ik je graag.

Delen mag natuurlijk, onveranderd en graag met bronvermelding : www.intoinnerbalance.be. Dank je.

Donaties vanuit het hart zijn welkom. BE96 7387 0307 3705