Algemene Voorwaarden

Into Inner Balance, Algemene voorwaarden, Versie 1.0, 21 maart 2021

Naam onderneming :
Into Inner Balance, Izegemstraat 57, 8770 Ingelmunster
Ondernemer : Hilde Vroman
BTW nr ° BE0691 890 805
Rekeningnr° IBAN BE40 7350 4882 7663

Toepasselijkheid

Into Inner Balance werkt vanuit een gebied van bewustzijn waarin volgende elementen, op ieder mens van toepassing zijn : gelijkwaardigheid, begrip, eerlijkheid, respect, vrije wil, verdraagzaam, harmonie en transparantie. Een visie waarin je zelf het instrument voor echte verandering bent.

Deze ingesteldheid is toepasbaar op de consulten, workshops, lezingen, wenskaarten, website en nieuwsbrieven.

Totstandkoming van een overeenkomst.

De overeenkomst van een consult of workshop komt mondeling of schriftelijk tot stand via de contactgegevens.

Tijdens deze interactie wordt, aangaande de vraag, duidelijkheid gegeven van waaruit de hulp bestaat. Voor zowel een consult als workshop is geen vooropleiding nodig, om over te gaan tot de overeenkomst.

Voor de lezing, worden de inhoudelijke onderwerpen besproken. Vragen, voor de inbreng van bepaalde onderwerpen die afhangen van het publiek, behoren tot de mogelijkheden. Een samenvatting van de besproken items, wordt per mail bezorgt ter bevestiging. Wanneer beide partijen zich hierin kunnen vinden, komt een overeenkomst tot stand en volgt de factuur.

Wenskaarten worden aangevraagd via het contactformulier (mail). Een bevestiging van uw aankoop, met verder informatie wordt gemaild binnen de 24u.

Annulering door aanvrager en door Into Inner Balance

Consult, workshop en/ of lezing

Onverwachte en onvoorziene omstandigheden, kunnen in ieders leven een aanleiding zijn tot het herschikken van een planning. Dringende redenen zijn echter nooit uit te sluiten, waarbij eerlijkheid, begrip, respect en open communicatie de oplossing bieden.

De aanvrager meldt de annulering van een consult of workshop minstens 24 uur vooraf. De aanvrager meldt de annulering van een lezing minstens 14 dagen vooraf. Er is steeds een mogelijkheid voor het opnieuw inplannen van een datum.

Into Inner Balance meldt de annulering van een consult minstens 24 uur vooraf. Voor een lezing minstens 14 dagen vooraf.

Rekeninghoudend dat Into Inner Balance alle mogelijkheden zal aanwenden, om toch de afspraak na te komen. Steeds is er de mogelijkheid om een nieuwe aanvangsdatum in de plannen.

Wenskaarten

De aanvrager meldt een annulering van de wenskaarten via mail. Indien reeds betaald, wordt het bedrag gerembourseerd.

Into Inner Balance verzendt de wenskaarten na ontvangst van het factuurbedrag. Into Inner Balance annuleert de bestelling, 14 dagen na factuurdatum indien er geen betaling ontvangen is.

Prijzen

De prijzen van consult, workshop en lezing worden bij aanvraag meegegeven. De prijzen zijn zichtbaar en duidelijk tentoongesteld in de praktijkruimte.

Prijzen voor de wenskaarten zijn vermeld op de website bij pagina ‘Soul Colors’. De prijs van de verzendingskost, is afhankelijk van de posttarieven op het huidig moment en worden meegedeeld op de factuur.

Betaling

Consult en/of workshop

De factuur wordt binnen de 24 uur bezorgt via mail.

Een consult of workshop wordt betaald na aanvang of via overschrijving, na ontvangst van de factuur.

Lezingen

Nadat door beide partijen, de afspraak en de inhoud van de lezing bevestigd zijn, wordt de factuur opgemaakt. Betalingen dienen plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bankrekening en voor de op de factuur vermelde data van betaling.

Wenskaarten

De factuur wordt bezorgt per mail. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verzonden.  Into Inner Balance annuleert de bestelling, 14 dagen na factuurdatum indien er geen betaling ontvangen is.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de Into Inner Balance uitgegeven website en teksten berust bij Into Inner Balance, tenzij anders aangegeven. Teksten mogen onveranderd en onder bronvermelding gedeeld worden.

Bereikbaarheid

Vragen van administratieve aard, op gebied van consulten, workshops, lezingen en wenskaarten worden binnen de 14 dagen beantwoord. Into Inner Balance is telefonische bereikbaar op : 047 493 993 of via mail : into.innerbalance@gmail.com

Vertrouwelijkheid persoonsgegevens

Into Inner Balance gaat uiterst vertrouwelijk met persoonsgegeven om. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebuikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt : voor een consult/ workshop, voor de opmaak van een factuur, of voor het verzenden van de nieuwsbrief.

De aanvrager, die een lezing organiseert, wordt uitdrukkelijk om toestemming gevraagd, voor het vermelden van de activiteit op de website van Into Inner Balance. De vermelding houdt in : Naam van organisatie, de plaats, het tijdstip, toegangsprijs en informatie over de inhoud van de lezing.

Vragen of bemerkingen mogen steeds gemeld worden via mail : into.innerbalance@gmail.com