Vanuit het Hoger Perspectief, met de Schepper als dirigent van het universum, wordt er energetisch richting gegeven aan het leven op aarde en aan ons lichaam, die onze totaliteit (fysiek, mentaal, emotioneel & energetisch) beïnvloedt. Een energetische kracht die ons bij de juiste mensen, op de juiste plaats en de juiste ervaring brengt om onze levenslessen te leren.

Ons “mens-zijn” is een belichaming van onze persoonlijkheid en onze ziel.

Een onsterfelijke ziel, met veel ervaringen vanuit vorige levens, die jouw lichaam heeft gekozen om te groeien in bewustzijn. Een ziel weet haar bestemming die vastligt in haar blauwdruk, die past in het Scheppingsverhaal van deze tijd op aarde. De ziel communiceert met ons mens-zijn in onze innerlijke wereld via een stille, liefdevolle en ingetogen stem.

Onze persoonlijkheid bestaat uit (ego) deelpersoonlijkheden. Deelpersoonlijkheden die gevormd werden vanaf onze geboorte tot het hier en nu, door interacties met mensen en ervaringen. Dit uit zich door de manier waarop we denken en handelen, welke emotionele kwetsuren we hebben en hoe onze houding is tegenover het gevoelsmatige, het onzichtbare, het energetische deel van onszelf. De stem van onze persoonlijkheid is voornamelijk overheersend en richt zich naar de uiterlijke wereld.

Het rationele, het uiterlijk gerichte, het doen, is mannelijke energie. Het gevoelsmatige, het innerlijk gerichte, het zijn, is vrouwelijke energie. Het hart met haar genezende, bemiddelende en richtinggevende functie, brengt stapsgewijs balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke in ieder van ons. Naar doen en zijn vanuit het hart, de persoonlijkheid in verbinding en kameraadschap met de ziel, om te doen vanuit zijn.

De aarde als oefenterrein, het leven als leerschool

Onze ziel wil niets liever dan groeien in bewustzijn door interacties met mensen en gebeurtenissen, waardoor onze levenslessen geleerd mogen worden. Onze deelpersoonlijkheden met lichamelijke, emotionele, mentale en energetische pijnen en onevenwichtigheden, mogen genezen en getransformeerd worden om zo een nieuwe realiteit te creëren.

Wanneer er een pijnstuk aangeraakt wordt, dan reageer je vanuit je gekwetstheid op diverse manieren, bijvoorbeeld ontkennend of projecterend. Op zo’n moment heeft deze deelpersoonlijkheid de eigenschap zich te identificeren met je lichaam, gedachten, gevoelens, handelingen en energietrilling. Dan zit men als het ware “in” deze densiteit die intens en zwaarmoedig aanvoelt. Je zit in een vicieuze cirkel, die heel beperkend is. De manier om je totaliteit in te zetten voor verandering is eenvoudig, het is vooral de zwaarte die het lastig maakt. Het is een proces dat tijd vraagt, maar zeker haalbaar is. Het leven geeft je “oefenmomenten” genoeg, om deze vaardigheid onder de knie te krijgen. Omgaan met, wordt dan een behendigheid die je kan en zal toepassen in al je levensgebieden, zodanig dat het een manier van leven wordt.

Door lichaamsgewaarwording, zelfreflectie en je liefdevolle intentie kan je verandering bij jezelf in gang zetten.

Je mag je gevoelens erkennen, doorleven en doorvoelen. Je gedachtegang en handelingen die het gevolg zijn van hardnekkige gewoontes en patronen mag je eerlijk bekijken en onderzoeken. In mildheid en met veel liefde voor jezelf, van waaruit aanvaarding ontstaat voor wat er is, voor je menselijkheid. Dit verwerkings- en genezingsproces brengt je in een positievere energie, je gedachtegang wordt opbouwender en je zal de positievere  polen van je eerdere gevoelens ervaren. Een keerpunt die je tot bij je nieuwe werkelijkheid brengt.

De schoonheid van transformatie

Wanneer je hebt leren omgaan met een kwetsuur, dan evolueert de densiteit van zwaar naar licht, van identificatie naar waarnemer. Vanuit die waarnemersrol, ben je vrij van laag trillende emotie, ben je empathisch en efficiënt. Je intentie is zuiver, waardoor je een liefdevollere versie dan de vorige neerzet. Je hebt je les geleerd, je kan ze achter je laten, je hebt een verworvenheid die je mooie perspectieven biedt.

Die verworvenheid, die een verandering van je totaliteit is, wordt waarneembaar door de uiterlijke wereld. Door je opbouwende gedachtegang wordt je spreek- en handelswijze evenwaardig, wat bemoedigend, motiverend en inspirerend werkt. Zelfs zonder handelen of spreken, straal je je verworvenheid uit. De verandering in je energetisch veld wordt waargenomen en gevoeld bij anderen. Het mooie daarvan is, is dat als mensen in je energieveld komen, er onbewust een opbouwende verandering in hun energieveld plaats vindt. Dit resulteert in inzichten en gedachten, die in hun bewustzijn komen om te worden neergezet in hun realiteit.

Dit is het rimpeleffect van een positieve, constructieve conditionering. Je individuele bewustzijnsveld beïnvloedt dus het collectieve bewustzijnsveld.

Naast het creëren van een aangename leefwereld voor jezelf en de ander, komt die verandering ook je immuunsysteem ten goede en vindt er zelfgenezing plaats. Doordat je schakelt naar een hogere energietrilling, hebben laag trillende emoties zoals angst, verdriet en kwaadheid, waardoor blokkades ontstaan, met lichamelijke pijnen en eventueel ziektes tot gevolg, geen kans meer tot manifesteren.

Omdat we in een hoofdzakelijk rationele wereld leven, met beredeneerde keuzes en een veelvoud aan prikkels, is het geen evidentie om je naar binnen te richten. Naar een innerlijke wereld waarin blessures zijn opgeslagen. Als je er voor kiest om je af te stemmen op je gevoel en hart, zorgt dit voor genezing en transformatie, en word je tevens gevrijwaard van verdere blessures. Hoe zou je leven zijn zonder doemdenken, zonder ingewikkelde leefsituaties, zonder gebrek en beperking, zonder emotionele en lichamelijke ongemakken? Neem eens de tijd om dat leven voor te stellen. Een leven met intens geluk, met liefde die onvoorwaardelijk is, met gemak en genieten van al wat is. Vanuit passie en vrijheid je eigen leven vorm geven, harmonie in je innerlijke en uiterlijke wereld, welvaart en een optimale gezondheid,… Dat is waar je ziel je naartoe wil brengen.

Hilde