Je eigen innerlijke kracht hervinden, doe je wanneer je jezelf ontdoet van alle beperkingen, zodanig dat er ruimte ontstaat voor evenwicht en vernieuwing. Al onze menselijke beperkingen, zowel bewust als onbewust, zijn verschillende vormen van angst die we van subtiel tot duidelijk ervaren.

Onze beperkingen zijn vooral ontstaan in ons rationele denkvermogen. Want ons rationele denkvermogen is een opeenstapeling van aangeleerde kennis en aannames van externe geloofsopvattingen en onze daarvan afgeleide gedachten.

Zo leven we in het huidige moment, hoofdzakelijk volgens deze externe factoren. We vinden die bron van informatie heel vanzelfsprekend en we veronderstellen dan ook dat dit de voornaamste en enige plaats van intelligentie is in ons lichaam.

Dus door onwetendheid en door te leven op automatische piloot zijn we afgedwaald van onze essentie. Ontvreemd van wie we als mens zijn. We zijn vergeten over welke mogelijkheden ons lichaam beschikt en ook dat we wel degelijk zelf de regie over ons eigen leven en lichaam, kunnen en mogen nemen.

Zo goed als al onze eerdere ervaringen waren gebaseerd op rationele denkpatronen en keuzes, en bepaalden tot nu toe onze levenswijze en zo ook zal onze toekomst daar vanaf hangen. Want tegelijkertijd, beleven en creëren we elke dag, onze toekomst. Dus, je bewust worden van je huidige keuzes en denkwijze is van groot belang.

Want hoe je denkt, zo gedraag je je en welke keuzes je maakt, zo bepaal je je richting. En daar gaat het wel eens mis en lopen we tegen weerstand en blokkades aan. Een onmiskenbaar teken dat een rationele levenswijze niet strookt met wie we echt zijn.

We zijn zoveel meer dan ons denken alleen. Door te handelen vanuit een kunstmatig opgebouwd intelligentiesysteem, schuiven we onze natuurlijke intelligentie, ons hart en ons gevoel, opzij. Maar, het is wel degelijk mogelijk om onze natuurlijke intelligentie terug meer te ontwikkelen, door eenvoudigweg onze focus te verleggen naar ons hart en intuïtie. Dé manier om je bewustzijn te verruimen en meer levenskwaliteit te ervaren.

Leven vanuit je hoofd is altijd maar ‘moeten’ en dat legt onbewust een druk op jezelf. Door je gevoelsmatige en hartsgedragen intelligentie in te zetten, zal je vanuit een houding van ‘mogen en kunnen’ leven, wat druk wegneemt.

Je ziel wil dat je leert leven vanuit je gevoel en hart, omdat ze weet dat je daardoor ‘echte’ blijheid, geluk, tevredenheid en voldoening zal ervaren. Vandaar de voortdurende roep om je naar binnen te richten, wanneer de dingen niet gaan zoals je wil dat ze gaan. Vanaf het moment dat je schakelt naar je gevoel en hart, zal het makkelijker en vreugdevoller gaan.

En ja, een keuze vanuit je gevoel en je hart zal wel eens kwetsuren naar de oppervlakte brengen. Maar je ziel wil steeds meer aandeel in je leven en weet dat achter deze ervaring van pijn, evolutie en groei schuilt.

Hoe leer je nu meer keuzes maken vanuit je gevoel en hart?

Gewoon, door te oefenen en te doen. Zoals we van kleins af aan ons brein hebben geoefend, zo kunnen we ook de antwoorden van ons hart en ons gevoel leren herkennen. Deze keer zal het niet vanuit externe verwachtingen zijn maar vanuit interne liefdevolle aanmoedigingen.

Het vraagt vertragen en verstillen, om bewuster te worden van je hier en nu, zodat je je keuzes en je handelingen kan waarnemen en reflecteren. Het wordt een evolutie van bewuste inzet naar een natuurlijke gewoonte, zodat je zal anticiperen.

Bij een rationele keuze haal je informatie uit je geheugen of verzamel je feiten en analyseer je verschillende denkperspectieven voordat je tot een beslissing komt.

Bij een hartsgedragen of gevoelsmatige keuze mag je je aandacht richten op je hartstreek of je buik en ga je in innerlijke dialoog. Vragen zoals : hoe voelt dit? Goed of niet goed? En waarom? Wat is er nodig om me goed te voelen?… of, word ik hier blij van? Wat kan ik doen om gelukkig te zijn?… Neem je tijd om uit te zoeken en luister naar je antwoorden.

Nadat je je rationele, hartsgedragen en gevoelsmatige antwoorden in overweging hebt genomen, ga je over tot je beslissing. Heel bewust van het feit, dat je beslissing de juiste is, volgens je mogelijkheden in het huidige moment. Het kan een eenzijdige, b.v. een gevoelsmatige beslissing zijn of een mix van alle drie, maar sta achter je beslissing. Op deze manier leer je toekomstige twijfel uitschakelen en verantwoordelijkheid nemen voor je daden.

Neem achteraf tijd voor evaluatie en herschikken. Neem waar wat het je gebracht heeft en ga terug in innerlijke dialoog. Was het een goede keuze? Wat kan de volgende keer anders en beter? Zoek uit, luister en kies wat je dient en wat bij je past, in respect voor anderen, zo leer je je onderscheidingsvermogen ontwikkelen en zet je telkens een betere versie dan de vorige neer.

Enkel jij kent jezelf, weet wat je nodig hebt en wat goed voor je is, op welk levensgebied dan ook. Gaandeweg zal je voor de minste weerstand kiezen en gaan voor wat je het meeste blijheid en vreugde brengt, ook bij moeilijke keuzes, want je geloof en vertrouwen in jezelf en je Hoger zelf zal groeien.

Door dit onderscheidingsvermogen aan te leren en toe te passen, ontwikkel je een soort van eigen filter, die jouw waarheid tevoorschijn laat komen doorheen externe waarheden. Een vaardigheid, die je altijd bij je hebt en die een bedding van ‘echt’ vertrouwen en veiligheid voor jezelf creëert, wanneer je in het spreekwoordelijke drijfzand, een rationeel geloofssysteem, terecht komt.

Het proces van oefenen in je gevoelsmatig en hartsgedragen onderscheidingsvermogen is de weg naar je zielswaarheid. De verbinding met jezelf herstellen is de opbouw van een zielsbekwaamheid, dus de opbouw van je kracht. Ervaring en realisatie brengen je onbeperkte capaciteiten, groei in bewustzijn en leven vanuit je unieke Hogere trillingsfrequentie.

Het is je persoonlijk traject van soevereiniteit en authenticiteit. Je niet meer laten afleiden door uiterlijkheden en je eigenheid leven, is elke dag je hoogst mogelijke potentieel leven en dat wordt zonder twijfel ondersteund door het universum.

Hilde

Delen mag natuurlijk. Graag met bronvermelding : www.intoinnerbalance.be. Dank je.