Jezelf leren kennen & zelfrealisatie is een individuele en unieke reis. Het bewustzijn dat wij zijn, is oneindig en vanuit ons menselijk perspectief mogen we dat bewustzijn verkennen en ons opnieuw herinneren.

Er is geen algemene handleiding, het is aan elk van ons om onze weg hier in te vinden, en aan elk van ons, om ons in het moment, innerlijk af te stemmen. Wat vandaag is, kan morgen alweer achterhaald zijn, zo vlug kunnen wij evolueren.

Het mooie aan al die waarheden is, dat ze op de één of andere manier allemaal aanvullend, versterkend en verrijkend zijn voor mekaar, en daardoor eigenlijk allemaal naast elkaar kunnen bestaan. Uiteindelijk komen ze samen in één veld van Liefde.

Ik wens je veel inspiratie, neem mee wat met je resoneert en laat de rest, zo groei je in je eigen waarheid.

Hilde Vroman

Donaties vanuit het hart zijn welkom : BE40 7350 4882 7663

https://youtu.be/WWk_VrMbozE