Het raakt me…

…als ik met mensen praat die ziek zijn, als ze me vertellen over de weg die ze afleggen, over hoe ze zich voelen en wat ze denken. Het gaat soms over jarenlang lijden, zowel fysiek, emotioneel en mentaal.

…dat onschuldige en goedgelovige mensen, worden misleid in hun angst. Dat door beïnvloeding van anderen, door de media, door reclame voor medicijnen,… een beeld wordt weergegeven, die niet strookt met de volledige waarheid. Dat op die manier mensen worden geleid om het regulier systeem te blijven volgen, en dat onwetendheid over andere constructieve geneesmethoden blijft bestaan.

…als ik zie hoe de gezondheidszorg van vandaag functioneert. Hoe mensen met de beste bedoelingen en met een groot hart anderen verzorgen en helpen, nietsvermoedend van het misleidend beeld dat hun wordt voorgehouden.

…dat jonge kinderen in dit tegennatuurlijke gezondheids- en zorgsysteem terecht komen, en dat ouderen worden overladen met medicatie, waardoor ze zichzelf niet meer kunnen zijn.

…dat er geloof en vertrouwen wordt gelegd in een kunstmatig systeem en in kunstmatige producten, in plaats van geloof en vertrouwen te hebben in onze eigen kracht, de natuurkracht en geneeskundige kracht van de natuur.

…dat we eerst onze aandacht naar buiten richten om voor anderen te zorgen, waardoor het op een gegeven moment onszelf schaadt, in plaats van eerst onze aandacht naar binnen te richten om voor onszelf te zorgen, om er daarna op een volwaardiger manier te zijn, voor anderen.

…dat we geleid worden naar afhankelijk zijn van anderen, zoals van zorgverleners, van gezondheidsinstellingen en van de overheid, waardoor er slachtofferschap ontstaat, in plaats van dat er onafhankelijkheid wordt aangemoedigd of aangeleerd. Want door zelfkennis, door te weten wie we zijn, hoe we functioneren, kunnen we zelfredzaam en zelfgenezend worden.

Wat ik dagelijks rondom mij zie, beschouw ik als onrecht, vooral omdat die wereld in contrast staat tot mijn huidige innerlijke wereld, mijn leefwereld en mijn gezondheid. Maar ook omdat ik ooit op die plaats was, en inmiddels weet en ervaar dat het ook anders kan en zo niet hoort te zijn. Dat iedereen het recht heeft te weten wat het inhoudt om zo gezond mogelijk door het leven te kunnen gaan.

De waarheid over gezondheid en welzijn, is zoveel ruimer dan wat nu gebruikelijk is, en er is zoveel meer mogelijk dan wat we voor ogen krijgen. Anderen en de maatschappij kunnen we niet veranderen, dus wacht niet en ga ervoor. Kijk verder dan wat er gaande is, en kies voor je eigen kracht, de natuurkracht en de geneeskundige kracht van de natuur, dan brokkelt die maatschappij gewoonweg vanzelf af.

We zijn geprogrammeerd om te geloven wat men ons wil doen geloven, over heel veel zaken, ook over onze gezondheid. Het is geen fabeltje, dat je gezondheid al ligt te wachten op je, achter je denken, je conditioneringen en je bijhorende gevoelens. Je zal er alleen maar beter van worden als je voor jezelf het stigma doorbreekt.

Wij zijn allemaal Zelfhealers in wording. Ieder voor zich, mag op zijn of haar manier en zonder vergelijken, die innerlijke weg maken, om terug te weten te komen wie hij of zij is, om als mens zijn of haar volledig potentieel te leven. Want het pad van bewustwording bewandelen, bewust worden van ons Zelf en van wat er rondom ons gebeurd, is het genezingsproces en het maakt deel uit van ieders verblijf hier op aarde.

Wij denken dat om een genezer te zijn, het gaat om wat je intellectueel weet of dat het gaat om het hebben van voorkennis van bv. anatomie of fysiologie. Dat is meegenomen maar niet noodzakelijk, het gaat vooral over je leven beleven, en om die andere intelligentie, het bewustzijn van je hart, van je gevoel en intuïtie, dus van je eigenheid, door ervaring te leren ontplooien.

Het universum werkt als volgt : alles wat op je pad komt is sowieso om je bewustzijn te ontwikkelen, en als jouw intentie gaat naar oprechte groei in Zelfbewustzijn, wees dan alert op wat je toevalt. Het universum biedt altijd mogelijkheden aan om je te ondersteunen, dat kunnen personen zijn die op je pad komen met de nodige kennis, of je vindt de leidraad door een boek dat je openslaat en een zin die je aandacht trekt, of een plant wekt je interesse en die blijkt geneeskundige eigenschappen te hebben,…

Onze gezondheidsuitdagingen, zoals pijnen, (chronische) ziektes en aandoeningen zijn het gevolg van stagnatie in onze levensenergie. Ze zijn een teken van niet trouw zijn aan onze intrinsieke aard. Wat betekent, dat telkens als we onszelf niet toestaan om in Liefde te zijn met onszelf, er een angstige gedachte en bijhorend gevoel ontstaat, die zich settelt in ons lichaam en er schade toe brengt.

Vanuit de Hogere dimensies gezien is er echter wel een uitzondering, en dat is een ziekte of een fysieke/psychische beperking, die een persoon heeft gekozen om in dit leven te ervaren. Deze gezondheidsuitdaging is er voor het individu als zielegroei, maar ook om de innerlijke groei te bevorderen van alle betrokkenen, van familie tot en met zorgverleners.

In de gebruikelijke geneeskunde, worden fysiek aantoonbare klachten lichamelijk behandeld, en  bepaalde ziektes of aandoeningen, die niet of onvoldoende kunnen verklaart worden onder lichamelijke klachten, worden gecategoriseerd onder psychosomatische klachten.

Bij wat wij noemen mentale of geestelijke gezondheidszorg, gaat het over hoe goed iemand in zijn of haar vel zit, over de denkwijzen en de gevoelens die gepaard gaan met leef- en werksituaties.

Verschillende invalshoeken met hun specifieke benaderingen die lijken een kans op slagen te hebben, maar waar niet het totale plaatje onder de aandacht wordt gebracht. Waardoor vroeg of laat, ofwel je lichaam opnieuw een signaal zal geven, ofwel een gebeurtenis in je leven een aanwijzing zal zijn, als nieuwe kans om het totale plaatje te bekijken.

Velen hebben zich bij hun gezondheidsuitdaging neergelegd, leven of worstelen er een leven lang mee. Of, men wordt overvallen met het ene voorval na het ander, dat gepaard gaat met lijden, allemaal zonder zich af te vragen of het anders kan… Dan komt het van pas om jezelf eens de volgende vragen te stellen:  zou het je meer pijn doen om je overtuigingen die je angst bezorgen en die je beperken, te doorzien en te doorbreken?  Of, wat heb je te verliezen als je kiest voor een manier waardoor je Liefdevol je pijnlijke gevoelens doorvoelt en geneest?

Het is de realiteit, dat onze gevoelens, onze gedachten, onze harttrilling, onze omgeving met ons lichaam zijn verbonden, ze beïnvloeden mekaar. Ze dienen allemaal in aanmerking te komen om genezing te verwezenlijken. Door de huidige eenzijdige aanpak en de berusting erin, (door)zien we dat niet en blijven we onwetend. Onmiskenbaar is ook, dat de grootste afwezige factor in de zorg voor ons lichaam, de erkenning van de mens is dat wij energetische wezens zijn. Onze eigen Liefdestrilling zorgt voor de ommekeer, dus kijk naar jezelf vanuit de ogen van Liefde.

We hebben alles al in ons om onszelf te genezen, we functioneren al zo, dus kunnen we het maar beter goed leren gebruiken. Omdat wij Liefde zijn, is het enige wat ons kan doen genezen, Zelfzorg en Zelfliefde. Door onszelf graag te zien zoals we nu zijn, wordt onze hartvibratie verhoogd, wordt onze focus helderder, wordt onze aanwezigheid in het hier & nu versterkt, en verkrijgen we meer toegang tot ons potentieel.

Hierin steekt de kracht van de nieuwetijd, met elke oprecht liefdevolle gedachte, gevoel en handeling naar jezelf in het NU, genees je instant het verleden, zelfs tot in een ver onbewust verleden en creëer je een toekomstige mooie tijdlijn. Het is niet nodig om nog in het (onbewuste) verleden te graven, daarmee houden we alleen maar in stand wat niet hoeft in stand gehouden te worden, mits de juiste manier, gebeurt genezing in het hier & nu.

In de eerste plaats gaat het over jezelf leren genezen, emotioneel, mentaal, energetisch en fysiek, maar tot die tijd kan je je laten bijstaan door een healer die het pad van Liefde trouw en toegewijd beloopt, als levenswijze. Zoals ik al aanhaalde, is alles en iedereen in je omgeving er om Zelfbewust te worden, toch kan je zelf al kleine maar bewuste keuzes maken, om je energieveld zo maximaal mogelijk te verheffen, want genezing begint bij jezelf en elke hoogtrillende vibratie draagt bij tot herstel.

Wees dus selectief waar je gedachten naar toegaan, want ons brein heeft de neiging om een negatief verhaal te maken, die onze toekomst kan creëren. Wees je bewust van associaties en vooringenomenheden, die zo gauw gezegd zijn en die je niet ten goede komen, zoals dat ouderdom bepaalde ziekteverschijnselen met zich mee brengt, of dat een erfelijke ziekte erfelijk is, want vanuit het Hoger perspectief is dit niet noodzakelijk zo.

We mogen gaan leven vanuit mogelijkheden in plaats van uit beperking. Dat zijn de uitersten van het frequentie spectrum, een gigantisch verschil in vibratie, die onze gezondheid maakt of kraakt. Genezing vanuit een geconditioneerd bewustzijn bevat steeds een (onbewust) voelbare negatieve energetische lading, terwijl genezing vanuit een ongeconditioneerd of vrij bewustzijn, een (onbewust) voelbare positieve bekrachtiging voortbrengt.

Als men op zoek gaat naar iets wat ‘niet goed’ is, naar een aandoening of een ziekte, of zoekt  naar een verklaring voor de pijn, dan ligt de energetische klemtoon op angst, die ons onbewust minder goed doet voelen, dan we ons al voelen bij zo’n gelegenheid, ook al is men op zoek naar een oplossing of herstelmethode. De energie van de plaats en de genezer, bepaalt mee het herstel.

Heel wat natuurlijke geneeswijzen zijn doeltreffend, en nieuwetijdsmethoden zijn in opmars om je bij te staan, maar hou steeds het geheel voor ogen. Duik in jezelf, neem waar wat er in je speelt, welke gevoelens en gedachten er zijn ten opzichte van anderen en je omgeving, en wees aandachtig hoe liefdevol je met jezelf omgaat.

De voorgangers die reeds lange tijd het pad van Zelfgenezing bewandelen, de nieuwetijdshealers, handelen vanuit Liefde, vanuit mededogen en gelijkwaardigheid, ze zien je gezondheidsuitdaging als een kans voor je groei en staan je daar gericht in bij. Ze zien je potentieel en ze leren je in Liefde te zijn met jezelf, waardoor je eigen wijsheid in je bewustzijn komt, zodat je zelfredzaam en onafhankelijk je weg verder kan gaan. Ze bieden vrijblijvend hun inzichten, tips en voorbeelden van eigen ervaringen aan, om je te supporten bij je groei. Er gebeurt genezing in het hier & nu door hun aanwezigheid, door hun energieveld en door de verbinding met het universum.

Het hele genezingsproces gaat over je veilig voelen, geloof en vertrouwen hebben, die je eerder buiten je zocht en die je geleidelijk aan binnenin terug op bouwt. Een groeiproces en een verschuiving van levenswijze, waar je overgenomen overtuigingen gaan plaats maken om je intrinsieke waarheid te leven, door in je lijf te zakken, door te leren voelen en je hart en je intuïtie te gebruiken.

Je lichaam weet van nature wat het nodig heeft, want het is een onderdeel van de natuur. Je lichaam weet dat het Liefde is en geen angst, en wil niets liever dan dat je in jezelf gelooft, jezelf vertrouwt en je veilig voelt.

Hilde

Meer over onze totaliteit lees je hier : https://intoinnerbalance.be/bewust-leven/dit-is-jouw-uitnodiging-voor-diepgaand-geluk-en-een-optimale-gezondheid/

Heb je ondersteuning nodig dan help ik je graag.

Delen mag natuurlijk, onveranderd en graag met bronvermelding : www.intoinnerbalance.be. Dank je.